Gewasbescherming actueel in de politiek

 

23 april 2019

Gewasbescherming actueel in de politiek

De Vaste Commissie voor LNV van de Tweede Kamer organiseerde op 16 april 2019 een rondetafelgesprek over plantgezondheid. Nefyto was uitgenodigd inbreng te leveren in het blok “adequaat middelen en maatregelenpakket”.  Het Nefyto position paper “Behoud gereedschapskist voor de teler en ondersteun innovatie” dat aan de Tweede Kamer is toegestuurd vindt u hier.
 
Op woensdag 24 april 2019 vindt in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg Gewasbeschermingsmiddelen plaats van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met Minister Schouten (LNV) en Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW). De input van Nefyto voor dit overleg vindt u hier.