Gewasbeschermingsindustrie presenteert ambitieuze commitments

7 september 2020
 

Gewasbeschermingsindustrie presenteert ambitieuze commitments 

Steun voor ambitie Farm to Fork

De Europese gewasbeschermingsindustrie (ECPA) presenteert diverse commitments, waaronder een investering in de komende 10 jaar van meer dan € 14 miljard in nieuwe technologieën en duurzame producten en steunt de ambitie van de Europese Farm to Fork strategie. 

Géraldine Kutas, directeur van ECPA zegt hierover: "We willen serieus bijdragen aan en ons richten op de beleidsinitiatieven van de Green Deal. De bedrijven hebben daarom het initiatief genomen om meetbare doelen op te stellen.” De commitments van ECPA geven de komende tien jaar sturing aan de ontwikkeling van innovatieve technologieën, de invulling van de circulaire economie en de verdere bescherming van mens en milieu:
 
  • Innovatie en investeringen: In tien jaar tijd zal de gewasbeschermingsmiddelenindustrie 10 miljard euro investeren in innovatie, precisielandbouw en digitale technologieën en 4 miljard euro in nieuwe biopesticiden. Om de innovaties daadwerkelijk voor boeren en tuinders beschikbaar te krijgen, is steun vanuit wet- regelgeving een voorwaarde.

  • Circulaire economie: De industrie wil de inzameling van lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen versterken en streeft naar een inzamelpercentage van 75%. 

  • Bescherming van mens en milieu: De industrie wil de blootstelling van boeren, tuinders maar ook van omwonenden en de emissie naar het milieu verder minimaliseren door het kennisniveau over geïntegreerde gewasbescherming bij boeren en tuinders verder te verhogen, de emissie te verminderen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te stimuleren.

De directeur van ECPA, Géraldine Kutas, onderstreepte het belang om daadwerkelijk stappen te zetten en de doelen te bereiken: “De commitments zijn voor onze bedrijven een uitdaging, maar we zijn vastbesloten om ze waar te maken. We roepen de Europese Commissie op om duurzame landbouw met passende regelgeving te ondersteunen, waardoor innovaties de boeren en tuinders ook bereiken. We gaan de komende tien jaar de vooruitgang in onze branche volgen en zullen regelmatig rapporteren over de ontwikkelingen”.

Nefyto ziet de nieuwe ambities van ECPA en de aangesloten bedrijven als belangrijke ondersteuning voor het uitvoeringsprogramma van de Toekomstvisie gewasbescherming 2030, waaraan momenteel door betrokkenen de laatste hand wordt gelegd. Nefyto zal op alle mogelijke manieren helpen de ambities waar te maken. 

 
Klik hier voor meer informatie over de commitments voor 2030:
https://www.ecpa.eu/commitments/2030-commitments 

Klik hier voor de pdf.