CropLife NL Code of Conduct

Code-of-Conduct.png

Alle bij CropLife NL aangesloten bedrijven onderschrijven deze Code of Conduct en zijn hier op ook aanspreekbaar. 
 
Met de Code of Conduct maken onze bedrijven duidelijk waar zij voor staan en wat de normen zijn waaraan hun gedragingen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen mogen worden getoetst. Meer specifiek bevat de Code een beschrijving van de Visie & Ambitie en gedragsregels voor onder meer opslag, vervoer, aanprijzing en veilig en verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en andere producten. Ook is aansluting gezocht met diverse internationale gezaghebbende codes. 
 
Op de naleving van de Gedragscode wordt toegezien door een onafhankelijk Toetsingscollege. De toegang tot het Toetsingscollege staat niet alleen open voor de bij CropLife NL aangesloten bedrijven. Ook representatieve organisaties van de handel en van telers kunnen het Toetsingscollege om een uitspraak vragen.
 
U kunt de Code of Conduct hier downloaden.