Afzetcijfers gewasbeschermingsmiddelen

Op grond van een wettelijke verplichting heeft Nefyto tientallen jaren de afzetcijfers van gewasbeschermingsmiddelen uitgedrukt in actieve stof aan de overheid aangeleverd. Het ging hierbij om de gezamenlijke afzet van alle in Nefyto deelnemende bedrijven op de Nederlandse markt. De gegevens werden verzameld via Stichting Fytostat, die deze aan Nefyto ter beschikking stelt.

De gegevens betreffen de afzet van producten van de industrie aan de distributeurs. Het gaat dus niet om gebruikscijfers. Door voorraadvorming bij zowel de distributie als de gebruikers, geven de cijfers uitsluitend een indicatie van het gebruik in een bepaald jaar.
Inmiddels publiceert de NVWA deze afzetcijfers, aangevuld met afzetcijfers van de niet bij Nefyto aangesloten bedrijven, op haar eigen website. Hierdoor is het niet zinvol dat Nefyto nog alleen de eigen afzetcijfers publiceert.