Afzetcijfers gewasbeschermingsmiddelen

Op grond van een wettelijke verplichting heeft CropLife NL (voorheen Nefyto) tientallen jaren de afzetcijfers van gewasbeschermingsmiddelen uitgedrukt in actieve stof aan de overheid aangeleverd. Het ging hierbij om de gezamenlijke afzet van alle toentertijd in Nefyto deelnemende bedrijven op de Nederlandse markt. De gegevens werden verzameld via Stichting Fytostat, die deze aan Nefyto ter beschikking stelde.

Inmiddels publiceert de NVWA deze afzetcijfers, aangevuld met afzetcijfers van de niet bij CropLife NL aangesloten bedrijven, op haar eigen website. Hierdoor is het niet zinvol dat CropLife NL nog alleen de eigen afzetcijfers publiceert.