CropLife NL Code of Conduct


Code-of-Conduct-(1).jpg

Alle bij CropLife NL aangesloten bedrijven onderschrijven deze Code of Conduct en zijn hier op ook aanspreekbaar. 
 
Met de Code of Conduct maken onze bedrijven duidelijk waar zij voor staan en wat de normen zijn waaraan hun gedragingen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen mogen worden getoetst. Meer specifiek bevat de Code een beschrijving van de Visie & Ambitie en gedragsregels voor onder meer opslag, vervoer, aanprijzing en veilig en verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en andere producten. Ook is aansluiting gezocht met diverse internationale gezaghebbende codes. 
 
Op de naleving van de Gedragscode wordt toegezien door een onafhankelijk Toetsingscollege. De toegang tot het Toetsingscollege staat niet alleen open voor de bij CropLife NL aangesloten bedrijven.
Naast CropLife NL bedrijven en het bestuur kunnen ook ‘landelijk representatieve organisaties van distributeurs of professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen’ een klacht indienen. Hiervoor hanteert CropLife NL een overzicht van organisaties, dat hier kan worden geraadpleegd. Organisaties die op nationaal niveau distributeurs of professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen vertegenwoordigen kunnen CropLife NL verzoeken om aan deze lijst te worden toegevoegd.
 
U kunt de Code of Conduct hier downloaden.