• Afzetcijfers gewasbeschermingsmiddelen

    01-06-2021
    Op grond van een wettelijke verplichting heeft Nefyto tientallen jaren de afzetcijfers van gewasbeschermingsmiddelen uitgedrukt in actieve stof aan de overheid aangeleverd. 
    Inmiddels publiceert de NVWA deze afzetcijfers, aangevuld met afzetcijfers van de niet bij Nefyto aangesloten bedrijven, op haar eigen website. Lees meer