Achterbanraadpleging Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030

21 augustus 2020


Achterbanraadpleging Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030


Op maandag 17 augustus 2020 is de achterbanraadpleging van het Uitvoeringsprogramma van de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 van start gegaan. Deze dient als een draagvlaktoets voor alle betrokken organisaties. 

Nefyto is een van de 9 organisaties die samen met de Rijksoverheid het afgelopen jaar hard hebben gewerkt aan de ontwikkeling van het Uitvoeringsprogramma. Dat programma beoogt een nadere invulling te geven aan in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen de strategische doelen: 
 
  1. Plant- en teeltsystemen zijn weerbaar;
  2. Land- en tuinbouw en natuur zijn met elkaar verbonden;
  3. Nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen op producten.

De richting van de Toekomstvisie sluit goed aan bij de Nefyto Visie en Ambitie en bij de dagelijkse praktijk van de bij Nefyto aangesloten bedrijven. De gewasbeschermingsmiddelensector zet zich voortdurend in om nieuwe producten en technologie te ontwikkelen om gewasbescherming duurzamer te maken. De Nefyto deelnemers leveren oplossingen voor het gezond houden van gewassen in alle land- en tuinbouwsystemen, van biologisch tot ge├»ntegreerd. 

Nefyto organiseert op 28 augustus 2020 een Webinar voor de bij Nefyto aangesloten bedrijven om de punten uit het Uitvoeringsprogramma zorgvuldig te bespreken. 

Tijdens de besprekingen over zowel de Toekomstvisie als het Uitvoeringsprogramma heeft Nefyto herhaaldelijk naar voren gebracht dat er belangrijke opgaven zijn, waarmee het realiseren van de ambities in de visie valt of staat. Hiertoe behoren:
  • Een op wetenschap gebaseerde besluitvorming over toelating en de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen. 
  • Het beschikbaar komen van nieuwe (groene) middelen zodat de teler instrumenten behoudt om te kunnen telen. 
  • Bedrijfseconomisch perspectief voor de teler. 

Op basis van de raadpleging van de Nefyto achterban zal worden besloten of Nefyto het Uitvoeringsprogramma kan ondersteunen.