Achterstand in beoordeling middelen

Achterstand in beoordeling middelen geen risico voor de consument, maar wel voor het effectief middelenpakket voor telers

 
Afgelopen weekeinde berichtte dagblad Trouw dat er vertraging bij de herbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen ontstaat door gebrek aan capaciteit bij de verantwoordelijke instanties. Het zou gaan om middelen die mogelijk gevaarlijk zijn voor mens en milieu. De indruk wordt gewekt dat hierdoor een risico ontstaat voor de consument.  


Achterstand in beoordeling geen onaanvaardbaar risico voor mens en milieu 

In het artikel in Trouw wordt gesproken over mogelijk gevaar van gewasbeschermingsmiddelen. Het is belangrijk om hierbij een onderscheid te maken tussen gevaar en risico. Voor eigenlijk alle stoffen die mensen gebruiken geldt dat deze stoffen gevaarlijk kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan keukenzout, dat bij drie eetlepels dodelijk kan zijn of alcohol dat kanker kan veroorzaken. Of het gevaar van een stof ook optreedt, hangt af van de hoeveelheid die je binnenkrijgt. Van alcohol kun je, met mate, gewoon genieten en een snufje zout op een eitje is geen enkel probleem. De dosis maakt het gif.
 
Voor gewasbeschermingsmiddelen geldt precies hetzelfde. Boeren beschermen hun gewassen tegen ziekten, plagen en onkruiden met deze middelen. Hierdoor blijven soms resten van deze middelen achter op bijvoorbeeld groenten en fruit. Dit is geen probleem, omdat de hoeveelheid die achter blijft zo laag is dat er geen schadelijke effecten kunnen optreden. Alle middelen zijn hier uitgebreid en onafhankelijk op beoordeeld. Alleen veilige middelen mogen door boeren worden gebruikt. De mogelijke gevaren van de middelen waar het in Trouw over gaat zullen in de praktijk dan ook niet optreden. Uitstel van een herbeoordeling doet hier niets aan af. Mocht er toch iets mis zijn met een middel dan wordt uiteraard niet gewacht met een herbeoordeling. Voor alle middelen geldt dat de overheid te allen tijde kan ingrijpen in de toelating als dat nodig is. De veiligheid is dus goed geborgd.   


Minder middelen voor boeren door achterstand beoordeling middelen 

De vertraging in de beoordeling van middelen die Trouw beschrijft is wel degelijk een probleem, alleen niet voor de veiligheid van groenten en fruit in het schap. Het is vooral een probleem voor boeren. Boeren hebben voor een duurzame teelt een goed gevulde gereedschapskist nodig. Als planten ondanks alle goede zorgen ziek worden, moet je ze kunnen genezen. Daar is plantmedicatie belangrijk voor. Zieke planten presteren slecht en kunnen zelfs dood gaan. Net als voor ziekten bij mensen heb je ook voor ziekten bij planten telkens nieuwe en betere medicijnen nodig. Ziekten kunnen nu eenmaal naar verloop van tijd ongevoelig voor medicijnen worden. Als dan door achterstanden in de beoordeling van bestrijdingsmiddelen vertraging ontstaat, kunnen boeren bij de bestrijding van ziekten en plagen in de problemen komen. De afgelopen jaren zijn er niet of nauwelijks nieuwe middelen bijgekomen. Terwijl er wel heel veel middelen afvallen. Dit leidt inmiddels tot stevige knelpunten in de teelt van gewassen. 

Klik hier voor de pdf.