Beantwoording vragen EenVandaag

 

15 april 2019

Beantwoording vragen EenVandaag

Ten behoeve van de radiouitzending en televisieuitzending van EenVandaag van 15 april 2019 heeft Nefyto een aantal vragen beantwoord over het proces rondom de Bee Guidance. Dit betreft het conceptrichtsnoer dat bedoeld is om te worden gebruikt bij de toelatingsbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen voor bijen en bestuivers.

 

1) Ik kan me voorstellen dat u opgelucht bent met de tegenstem van Nederland in het SCoPaff. Kunt u uitleggen waarom u vindt dat de Bee Guidance herzien moet worden?

Wij zijn niet opgelucht met de tegenstem van Nederland. De Bee Guidance ligt al sinds 2012 op tafel in Europa. Er wordt dus al zes jaar gesproken over de huidige tekortkomingen in de Guidance. Dit duurt veel te lang. Ondertussen sneuvelen er al wel middelen omdat de EFSA deze onwerkbare guidance inmiddels al wel gebruikt. Dit betekent dat boeren middelen verliezen terwijl tegelijkertijd de bijengezondheid er niet beter door wordt.

 

2) Wat moet er in de Bee Guidance veranderd worden?

De huidige Bee Guidance kent een aantal grote tekortkomingen. De beschermdoelen zijn bijvoorbeeld niet realistisch. We moeten aantonen dat een behandeling met een bestrijdingsmiddel minder effect heeft dan de natuurlijke sterfte onder honingbijen. Dat kan dus niet. Ander probleem is dat er onderzoek wordt gevraagd wat niet kan worden gedaan omdat er geen onderzoeksmethoden voor bestaan. Als u meer informatie wilt dan kunt u bijgesloten detailopmerkingen van de industrie lezen.

 

3) En waarom?

Als de Bee Guidance niet wordt aangepast dan betekent dat concreet dat zowel conventionele als biologische boeren een probleem krijgen bij het beschermen van hun gewassen tegen schadelijke schimmels, plaaginsecten en onkruiden. Ze raken daarvoor belangrijke gereedschappen in hun gereedschapskist kwijt. Het oogstverlies dat hierdoor optreedt is uiteraard niet duurzaam.

 

4) Maakt u zich zorgen om de bijensterfte?

Wij maken ons zeker zorgen over de achteruitgang van de natuur. De natuur, waaronder bijen, is belangrijk voor ons allemaal. Het is de basis voor veel van de producten van de bedrijven die bij ons zijn aangesloten. Deze zijn namelijk geïnspireerd op de variatie in de natuur of worden uit de natuur gehaald. De natuur is ook de basis voor de landbouw. Boeren zijn sterk afhankelijk van de diensten die de natuur levert. Bestuiving is er daar één van, maar je kunt ook denken aan natuurlijke plaagbestrijding of bodemvruchtbaarheid. Het is dus erg belangrijk om producten te maken die hier rekening mee houden. Wij maken ons ook zorgen over de discussie over biodiversiteitsverlies. Deze is erg eenzijdig en focust keer op keer op bestrijdingsmiddelen. De achteruitgang van biodiversiteit wordt veroorzaakt door een veelheid van factoren, waaronder verlies aan leefomgeving, voedsel, nestgelegenheid, verstoring. Van alle mogelijke factoren zijn bestrijdingsmiddelen het beste onderzocht. We weten dus van deze factor heel goed hoe we eventuele negatieve effecten op de biodiversiteit kunnen voorkomen.

 

5) Is landbouw mogelijk zonder pesticiden?

Over het algemeen betekent telen zonder middelen of met zeer weinig middelen een andere kwaliteit van het product en een hogere prijs. Dit komt vooral omdat de productie lager ligt en de oogst in sommige gevallen door ziektes en plagen helemaal verloren gaat. Alles is mogelijk maar het heeft een prijs. Tot op heden kiest de consument hier niet voor, want de markt voor dit soort producten is maar 5%. Als het gaat om pesticiden dan moet de vraag zijn: hoe gebruiken we deze op zo’n manier dat er geen risico’s zijn voor de mens en geen onaanvaardbare risico’s voor het milieu (waaronder bestuivers). Daar is al veel ervaring mee en het blijkt dat dit goed mogelijk is.

 

6) Begrijpt u de zorgen van D’66 Tjeerd de Groot en PvdD, de Bijenstichting?

Als het gaat over de zorg voor de biodiversiteit, ja. Biodiversiteitsverlies is een zorg van ons allemaal. Wij delen daarnaast de zorg dat de Europese besluitvorming zo traag gaat. De zorgen over bestrijdingsmiddelen delen wij niet. Deze worden bijzonder goed beoordeeld door onafhankelijke regelgevende instanties zoals het Ctgb. Het zou mooi zijn als de politiek wat meer vertrouwen heeft in de instanties die zij zelf in het leven heeft geroepen.

 

7) Wat vindt u dat er moet gebeuren?

De Europese Commissie moet met de experts uit de lidstaten de huidige Guidance verbeteren zodat deze werkbaar wordt. Op die manier kunnen we de bijen beschermen en tegelijk de gereedschapskist van de boer goed gevuld houden, zodat een duurzame landbouw mogelijk blijft. Als industrie hebben wij hier een heel aantal constructieve voorstellen voor gedaan. Wij bieden onze expertise op dit gebied graag aan.

Klik hier voor de pdf.