Corona en gewasbescherming

8 juni 2021


Stand van zaken Corona


•           Zorg voor veiligheid en gezondheid
•           Zorg voor innovatie 

Nefyto en de Nefyto-deelnemers vinden kennisoverdracht over het verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen belangrijk en streven er daarom naar om, binnen de kaders van de landelijke coronamaatregelen, de informatievoorziening naar adviseurs en telers zoveel mogelijk te continueren via bijvoorbeeld de digitale media.

Zie ook de corona-regels voor binnen en buiten, zoals die door de overheid zijn vastgesteld.

Hier vindt u de nieuwste versie (juni 2021) van de door Nefyto opgestelde corona-handreiking voor bezoeken van proefvelden en demo’s.