Gesloten vulsystemen

Gesloten vulsystemen


Veilig en verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is een belangrijk aandachtspunt voor Nefyto en haar deelnemers. Uit het oogpunt van Product Stewardship hecht Nefyto er aan om de blootstelling van toepassers van middelen zo laag mogelijk te laten zijn. Het gesloten vulsysteem betekent dat er bij het vullen van de spuitmachine geen blootstelling meer is. Omdat bij de toelatingsbeoordeling ook wordt gekeken naar de blootstelling van de toepasser, draagt het systeem ook bij aan het behoud van gewasbeschermingsmiddelen.

Lees meer in het Nefyto Bulletin en op Boerderij.nl.