Infographic Normoverschrijdingen KRW in perspectief

13 mei 2024


Normoverschrijdingen Kaderrichtlijn Water in perspectief


Deze analyse is gemaakt aan de hand van de tussenrapportage van Royal HaskoningDHV

Onder de Kaderrichtlijn Water (KRW) vallen 130 stoffen. Gewasbeschermingsmiddelen krijgen veel aandacht, maar zorgen slechts voor een realtief klein deel (2,5%) voor overschrijdingen. Het aantal en de concentraties nemen ook al jaren af. Door deze focus op gewasbescherming is het gevaar dat de andere stoffen onderbelicht blijven. We moeten doorgaan met de succescolle aanpak van gewasbeschermingsmiddelen en tegelijkertijd de andere vervuilende stoffen met dezelfde urgentie aanpakken.

Klik hier voor de infographic.