Nefyto verwelkomt transparantie over toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in de biologische teelt


20 december 2016


Nefyto verwelkomt transparantie over toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in de biologische teelt


De toezichthouder op de biologische productie in Nederland, SKAL, heeft de afgelopen week een lijst met toegestane gewasbeschermingsmiddelen voor de biologische teelt gepubliceerd. Nefyto is verheugd met deze eerste stappen naar meer transparantie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de biologische sector. De afgelopen jaren kregen de bij Nefyto aangesloten bedrijven veel vragen van biologische telers welke middelen nu wel of niet gebruikt mogen worden in de biologische land- en tuinbouw. Doordat SKAL de lijst nu voor het eerst publiceert is er duidelijkheid voor telers, toeleveranciers, adviseurs en handhavende autoriteiten.

De helft van de middelen op de SKAL lijst is afkomstig van bij Nefyto aangesloten bedrijven. Nefyto deelnemers verwachten dat zij de komende periode kunnen bijdragen aan een verdere uitbreiding van de lijst, dankzij investeringen in innovatie. Ook op lange termijn worden er nog meer gewasbeschermingsmiddelen verwacht die in de biologische teelt mogen worden gebruikt. Het ontwikkelen van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen is onderdeel van één van de pijlers (vernieuwend) van de Nefyto visie.

Biologische telers hebben net als gangbare telers een effectief pakket van middelen en maatregelen nodig om ziekten, plagen en onkruiden te bestrijden. Gewasbeschermingsmiddelen zijn dus van belang voor de gangbare land- en tuinbouw en voor de biologische teelt.

Klik hier voor de pdf.