Nieuwe campagne Greenpeace levert geen positieve bijdrage


18 april 2016


Nieuwe campagne Greenpeace levert geen positieve bijdrage


Vandaag is Greenpeace weer een campagne gestart tegen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze keer heeft Greenpeace het gemunt op de supermarkten en proberen ze burgers en consumenten tegen een drietal supermarkten op te zetten.
Opnieuw is de bij als symbool van de campagne opgevoerd.


Nefyto is van mening dat de actie van Greenpeace geen enkele bijdrage in de positieve richting levert. Alle partijen in de keten - van teler tot supermarkt  - zijn dag in dag uit bezig om er voor te zorgen dat consumenten kunnen beschikken over gezonde en veilige voedingsproducten, zoals groenten en fruit. Daarbij is gewasbescherming noodzakelijk: zonder gewasbescherming geen oogst.

Voor het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gelden strikte voorschriften zoals vastgesteld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, maar ook wettelijke eisen en certificeringseisen. Deze eisen waarborgen de veiligheid voor de consument en het milieu, dus ook voor bijen.

Meer fundamenteel wordt door overheid en bedrijfsleven gewerkt aan weerbare planten, ge├»ntegreerde gewasbescherming, verduurzaming van het gewasbeschermingsmiddelengebruik en vergroening van het middelenpakket.  Met de gezondheid van de honingbij gaat het –anders dan Greenpeace suggereert  -  stukken beter. Volgens de meest recente cijfers van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) werd er in de winter van 2015-2016 een recordlaagte van 6% wintersterfte van bijen bereikt.  De NBV wijst op de rol van een effici├źnte bestrijding van de varroamijt – een voor de bij schadelijke parasiet – bij dit goede resultaat.

Opmerkelijk is de nieuwe campagne van Greenpeace in relatie tot de afspraken die gemaakt zijn tijdens de Maatschappelijke dialoog die Staatssecretaris Van Dam op 3 februari 2016 hield. Een afspraak is dat “Greenpeace een positieve campagne start om consumenten te helpen bij het kiezen voor duurzaam geteelde producten in supermarkten en tuinwinkels”. De campagne die vandaag is gestart kan naar het oordeel van Nefyto beslist niet als positief worden gekenmerkt en zal de keuzevrijheid van het merendeel van de consumenten onnodig beperken.

De bedrijven die chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse land- en tuinbouw aangesloten bij Nefyto zetten hun constructieve inspanningen voort om tot verdere verbeteringen in de gewasbeschermingspraktijk te komen, met producten en teeltondersteunende adviezen.

Klik hier voor de pdf.