Ontwikkelingen biodiversiteit

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Nefyto aangegeven zorg over de teruggang van de biodiversiteit te delen. Daarnaast heeft Nefyto in haar brief aangegeven welke inspanningen worden geleverd om gewasbescherming en biodiversiteit goed samen te laten gaan.