Persbericht: Green Deal over verantwoord particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen getekend


9 februari 2017

Green Deal over verantwoord particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen getekend

Planten in de tuin, de moestuin, de volkstuin en planten in huis blijven met een juiste verzorging lang gezond. Planten- en tuinliefhebbers moeten hierover goed worden geïnformeerd. Toch kunnen zich situaties voordoen dat problemen met insecten, schimmels of onkruiden om een oplossing vragen. Informatie over bestrijdingsmogelijkheden en over het gebruik van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is daarom belangrijk. Met het ondertekenen van de Green Deal onderstrepen de partijen de gezamenlijke aanpak voor een verantwoord gebruik van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen door planten- en tuinliefhebbers.

De Green Deal werd op 9 februari ondertekend door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken, Tuinbranche Nederland, de Raad Nederlandse Detailhandel en Nefyto. De Green Deal loopt tot en met 2020.
In de Green Deal heeft Nefyto onder andere toegezegd haar leden te stimuleren gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico op de markt te brengen, samen met de Rijksoverheid “ready-to-use” verpakkingen te initiëren en de etiketten voor particulier gebruik te vereenvoudigen.

Gewasbeschermingsmiddelen zijn veilig voor mens, dier en milieu, als ze een toelating hebben van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en bioiciden én worden gebruikt volgens de voorschriften op het etiket.
Nefyto-deelnemers werken hard aan de ontwikkeling van middelen met een laag risico en steunen voorlichting over het zorgvuldig gebruik van de middelen. De Green Deal biedt Nefyto-deelnemers perspectief om te blijven innoveren in een duurzaam pakket gewasbeschermingsmiddelen voor de particulier.

De Green Deal Verantwoord particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen past in de Nefyto-visie “Duurzaam en helder naar de toekomst”. In deze visie hebben de bij Nefyto aangesloten bedrijven de ambitie neergelegd om oplossingen te leveren voor het gezond houden van planten, waarbij deze oplossingen een combinatie omvatten van producten, technologie en kennis. Continue verbetering en een verantwoorde toepassing leidt tot verdere verduurzaming.

Klik hier voor de pdf.