Persbericht: Het gaat goed met de bijen

1 juli 2016

Het gaat goed met de bijen

Nefyto brengt fact sheet uit

Bijen en de gezondheid van bijen houdt veel mensen bezig. Daarbij komt de relatie tussen de gezondheid van bijen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ook regelmatig aan bod. Het gaat weer goed met de bijen; toch blijven sommige organisaties een beeld schetsen over dode bijen door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dat zorgt voor verwarring.

De cijfers zijn duidelijk: het aantal bijenkasten neemt wereldwijd, in Europa en in Nederland toe en de wintersterfte is sinds jaren niet zo laag geweest. De afgelopen jaren hebben verschillende partijen de situatie rondom de bij gezamenlijk aangepakt. Zo hebben imkers een grote stap gezet door een betere hygiƫne in de bijenkasten; overheden en agrariƫrs hebben bloemenstroken aangelegd en het maaien van bermen aangepast voor meer stuifmeel en nectar. Daarnaast was de aandacht voor bijengezondheid in het toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen belangrijk en hebben de boeren en tuinders bijgedragen door een nog zorgvuldiger toepassing. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat het weer goed gaat met de bij.

Nefyto heeft vandaag een fact sheet uitgebracht met als titel “Het gaat goed met de bijen” waarbij ook op de rol van gewasbeschermingsmiddelen wordt ingegaan. In dit fact sheet, bijgevoegd bij dit persbericht en te downloaden via nefyto.nl, zijn actuele informatie en recente cijfers te vinden.

Klik hier voor de pdf.