Persbericht: Namaakgewasbeschermingsmiddelen: goed opletten en melden

27 juni 2014

Namaakgewasbeschermingsmiddelen: goed opletten en melden

Voor vele sectoren geldt dat namaakproducten op de markt worden gebracht. Dat speelt helaas ook in de land- en tuinbouw met gewasbeschermingsmiddelen. Namaak-gewasbeschermingsmiddelen zijn niet beoordeeld door toelatingsautoriteiten - zoals in Nederland het Ctgb - en zijn dus illegaal. De samenstelling en effecten kunnen afwijken van de wél beoordeelde middelen. Daarmee kunnen risico’s ontstaan voor de gezondheid, de veiligheid, het milieu en ook het gewas zelf.
Nefyto roept op om attent te blijven op de mogelijke aanwezigheid van illegale, namaak-gewasbeschermingsmiddelen en heeft daarom in samenwerking met de Europese koepelorganisatie ECPA een korte video gemaakt.

 
De gewasbeschermingsmiddelenindustrie is enige jaren geleden een bewustwordingscampagne gestart om te wijzen op het vóórkomen én de gevaren van namaakmiddelen. Ook is er regelmatig overleg met handhavings- en opsporingsinstanties. Inmiddels zijn de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Douane en de politie - ook samenwerkend in Europol- en Interpolverband - alert en actief op de aanwezigheid van namaakmiddelen. Nederland is met zijn havens en vliegvelden een belangrijke toegangspoort voor goederen van buiten Europa, dus ook voor illegale gewasbeschermingsmiddelen. Een verhoogde alertheid van de officiële instanties kan illegale importen ontmoedigen.

De distributie van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland is goed geregeld en wordt gecontroleerd via een algemeen verbindendverklaring van de Stichting Certificatie Distributie in Gewasbescherming (www.stichtingcdg.nl). De kans dat op de Nederlandse markt illegale, namaak-gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen is daarom kleiner dan in andere Europese landen, die niet een dergelijke regulering van de distributie kennen.

Toch is het zaak om ook in ons land alert te zijn op de mogelijke aanwezigheid van illegale, namaak-gewasbeschermingsmiddelen. Om deze reden heeft Nefyto – in samenwerking met de Europese koepelorganisatie van de gewasbeschermingsmiddelenindustie ECPA – hierover een korte video gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=Rq7VOdzBFQk.

Meer informatie over illegale, namaak-gewasbeschermingsmiddelen kunt u vinden op de website: www.illegalpesticides.eu

Klik hier voor de pdf.