Persbericht Nederland loopt voorop als het gaat om duurzame gewasbescherming

27 mei 2020


Nederland loopt voorop als het gaat om duurzame gewasbescherming

Nefyto is kritisch op de ‘van boer tot bord’ strategie 


Op 20 mei 2020 presenteerde de Europese Commissie, als onderdeel van de Europese Green Deal, de ‘van boer tot bord’ strategie. In de strategie doet de Europese Commissie concrete voorstellen voor het verminderen van zowel risico’s als gebruiksvolumes van gewasbeschermingsmiddelen. Nederland werkt al jaren hard aan beide thema’s en loopt Europees dan ook voorop als het gaat om duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Nefyto denkt graag mee over verdere verduurzaming, maar wil benadrukken dat een wetenschappelijke basis essentieel is. De impact op de Europese land- en tuinbouw mag daarbij niet uit het oog verloren raken. 

Een productieve landbouw en duurzaamheid kunnen heel goed samen gaan. Gewasbescherming is hierin een randvoorwaarde om, in alle landbouwvormen (zowel gangbaar als biologisch), voldoende voedsel te kunnen verbouwen. De Nefyto-bedrijven zijn volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe  synthetische, laag risico en biologische gewasbeschermingsmiddelen. Met steeds innovatievere middelen, kennis en technologie ondersteunen de Nefyto-bedrijven de teler in de productie van een gezond en veilig agrarisch product, waarbij de omgeving zo min mogelijk wordt belast. Nefyto ondersteunt dan ook de richting van de ‘van boer tot bord’ strategie die zich focust op een steeds duurzamere en milieuvriendelijke productie van voedsel, maar plaatst vraagtekens bij de doelstellingen die zijn gepresenteerd. 

Houdt rekening met de forse vermindering die reeds is gerealiseerd
In Nederland is al sinds de jaren ’90 in diverse beleidsprogramma’s in samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven gewerkt aan de reductie van zowel het gebruik als de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen. Een sterke vermindering van de belasting is inmiddels gerealiseerd op gebied van water, bodem en lucht. Ge├»ntegreerde gewasbescherming (IPM) is de basis van de Nederlandse teelt. Nefyto vindt het dan ook van groot belang dat bij de toepassing van de ‘van boer tot bord’ strategie in Nederland rekening wordt gehouden met de reeds behaalde resultaten bij het stellen van de referentiekaders om de doelstellingen aan te toetsen.

Nefyto heeft zorgen over impact op Nederlandse en Europese land- en tuinbouw
Gewasbeschermingsmiddelen worden uitvoerig onderzocht en behoren tot de best en strengst onderzochte stoffen ter wereld. Alleen wanneer door onafhankelijke wetenschappers is vastgesteld dat het gebruik geen onaanvaardbare risico’s voor mens, dier en milieu oplevert, wordt een gewasbeschermingsmiddel toegelaten. Desondanks begrijpen we dat het gebruik van middelen in combinatie met beeldvorming in de media soms tot zorgen kan leiden bij de maatschappij. Ook begrijpen we de bereidheid van de Commissie tot het stellen van doelen. Een reductie van 50% lijkt ons echter niet realistisch en niet wenselijk. Nefyto is vooral kritisch op het stellen van reductiedoelen op het gebruik, kilogrammen zeggen immers niets over de milieubelasting. Nefyto maakt zich grote zorgen over de impact van de voorstellen op de Nederlandse en Europese land- en tuinbouw. Van belang is dat de teler de instrumenten heeft en behoudt om op een duurzame manier te telen en een goede boterham te verdienen. De gewasbeschermingsmiddelenindustrie is van mening dat een impact assessment noodzakelijk is waarbij zowel wordt gekeken naar de impact op telersniveau als de Europese concurrentiepositie. Nefyto vraagt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de uitkomsten van het assessment mee te nemen in de Nederlandse positiebepaling.

Klik hier voor de pdf