Persbericht: Nefyto aan de slag met Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming

28 september 2020


Nefyto aan de slag met Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming


Innovatie belangrijk voor transitie

Op 28 september 2020 is het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 gepresenteerd. Nefyto is verheugd dat alle partijen het programma ondersteunen. Een ambitieus programma dat streeft naar verduurzaming van de land- en tuinbouw. Dit sluit goed aan bij de Nefyto Visie en Ambitie, waarin verduurzaming de kern is en oplossingen worden gezocht in de richting van innovatie.  

Innovatie is nodig om een transitie te kunnen bereiken. Nefyto en haar deelnemers zetten hier dan ook vol op in. Recent heeft de Europese koepelorganisatie van gewasbeschermingsbedrijven (ECPA) een aantal commitments gepresenteerd, waaronder commitments gericht op innovatie. De industrie investeert onder meer in precisietechnologie, digitalisering en biologische middelen. Dit sluit naadloos aan bij de doelen van het Uitvoeringsprogramma. Op nationaal niveau zet Nefyto zich daarnaast in op onder andere de ontwikkeling van Tracking en Tracing van gewasbeschermingsmiddelen en digitale maatwerkvoorschriften voor de teler (E-Stewardship). 

Om innovatie op de markt te krijgen is het cruciaal dat in de EU voldoende beoordelingscapaciteit aanwezig is, zodat nieuwe middelen, waaronder biologische en laag risico middelen, beschikbaar komen voor de teler. 

Het behalen van de doelen in het daarvoor beoogde tijdspad is een uitdaging. Er is dan ook een aantal kritische succesfactoren waarmee het programma staat of valt. Nefyto is blij dat de partijen gezamenlijk onderschrijven dat een wetenschappelijke beoordeling, uitgevoerd door onafhankelijke instanties, de basis is voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en dat politieke besluitvorming hierin geen plek heeft.

De bij Nefyto aangesloten bedrijven delen graag hun kennis, diensten en producten om het Uitvoeringsprogramma te laten slagen.
 
Tien verschillende partijen uit de land- en tuinbouw, fytopharmacie en natuur- en milieubescherming slaan samen de handen ineen met overheid en toezichthouders om te werken aan een trendbreuk in gewasbescherming. 
Met het ‘Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030’ wordt onder andere ingezet op meer onderzoek en pilotprojecten om te komen tot een land- en tuinbouwpraktijk die zo min mogelijk behoefte heeft aan gewasbeschermingsmiddelen en daarmee beter in balans is met natuur en milieu. 
In het Uitvoeringsprogramma wordt de route naar de toekomst vormgegeven zoals deze eerder verwoord werd in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 van de minister van LNV.

Klik hier voor de pdf