Persbericht: Nefyto ontwikkelt Graadmeter Groene Gewasbeschermingsmiddelen

11 december 2018

Nefyto ontwikkelt Graadmeter Groene Gewasbeschermingsmiddelen

Inzicht in ontwikkelingen vergroening gewasbescherming nodig


“Groene” gewasbeschermingsmiddelen staan de laatste jaren sterk in de maatschappelijke belangstelling als instrument om in de land- en tuinbouw ziekten, plagen en onkruiden te beheersen.
De bij Nefyto aangesloten bedrijven zijn dan ook zeer actief om op dit vlak nieuwe producten te ontwikkelen en tot de markt toegelaten te krijgen. Bij de permanente inzet voor vernieuwing van het middelenpakket is er steeds meer aandacht voor “groene” gewasbeschermingsmiddelen.


In hoeverre worden groene gewasbeschermingsmiddelen nu ook vaker door boeren en tuinders toegepast? Tot dusverre is het moeilijk om de voortgang te meten die met de implementatie van groene gewasbeschermingsmiddelen wordt geboekt. Dit komt bijvoorbeeld omdat verschillende definities worden gehanteerd. Zo mogen in de biologische land- en tuinbouw – die als milieuvriendelijk te boek staat - gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt die niet als laag-risico-stof gekwalificeerd zijn. Ook zijn niet alle laag-risico-middelen van natuurlijke oorsprong. Verder is de afzet van microbiële gewasbeschermingsmiddelen - die zowel in gangbare als in biologische teelten worden gebruikt - moeilijk meetbaar, omdat verschillende eenheden worden gebruikt. In de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en in de evaluatie van het gewasbeschermingsbeleid door het Planbureau voor de Leefomgeving ontbreekt het inzicht in de ontwikkeling van het gebruik van groene gewasbeschermingsmiddelen dan ook. Voor chemische middelen worden kilogrammen actieve stof bij elkaar opgeteld, voor veel groene middelen is dat niet mogelijk omdat ze doorgaans niet in kilogrammen worden uitgedrukt.

Als brancheorganisatie van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie in Nederland vindt Nefyto het van belang dat de discussie over gewasbescherming helder en op feiten gebaseerd wordt gevoerd. Via de Graadmeter Groene Gewasbescherming wil Nefyto de implementatie van groene gewasbescherming inzichtelijk maken. De komende periode zal Nefyto de Graadmeter Groene Gewasbeschermingsmiddelen verder ontwikkelen en staat daarbij open voor de input van en samenwerking met andere betrokken partijen.

Klik hier voor de pdf.