Persbericht: Nefyto partner in Nationale Bijenstrategie

22 januari 2018

Nefyto partner in Nationale Bijenstrategie

Nefyto heeft op 22 januari 2018 samen met 43 andere partners in aanwezigheid van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Nationale Bijenstrategie ondertekend. Bijen zijn belangrijk voor de voedselvoorziening en de biodiversiteit. Met gebundelde krachten komt de juiste kennis op de juiste plek, worden ervaringen gedeeld en worden de partners geïnspireerd om de Nationale bijenstrategie uit te voeren.

Bestuiving is een essentieel proces voor onze voedselvoorziening en natuurlijke ecosystemen.De Nationale Bijenstrategie heeft als doel ervoor te zorgen dat bestuivers en bestuiving in 2030 duurzaam bevorderd en behouden zijn. De gewasbeschermingsmiddelen-industrie, verenigd in Nefyto, ondersteunt deze doelstelling volledig en is partner in de Nationale Bijenstrategie. Voor Nefyto – eerder al actief betrokken bij het Actieprogramma Bijengezondheid – is een bij-vriendelijke land- en tuinbouw van groot belang. Nefyto en de bij haar aangesloten bedrijven spannen zich in om een goede leefomgeving voor bijen en bestuivers samen te laten gaan met duurzame gewasbescherming. Daartoe doen zij onderzoek en delen hun kennis met de relevante partijen. “Dat initiatieven vanuit de agrarische sector en niet-agrarische initiatieven nu via de Nationale  bijenstrategie aan elkaar gekoppeld worden, is een enorm positieve stap voor de biodiversiteit”, aldus Nefyto-voorzitter Carlos Nijenhuis.

In het kader van de doelstelling zijn verschillende meerjarige initiatieven ontwikkeld. De Nefyto deelnemers Syngenta, BASF en Bayer zijn initiatiefhouders van een drietal projecten.

Initiatieven van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie
Met Operation Polllinator zaait Syngenta op een groeiend areaal bloemenstroken in met als doel het bevorderen van nectar en pollen waarmee bestuivers maar ook andere nuttige insecten zich kunnen voeden. Daarmee kunnen deze ook een bijdrage leveren aan geïntegreerde gewasbescherming. Verder is Syngenta samen met partners een project tot verduurzaming van de fruitteelt gestart. Met het Fruit Quality Concept wordt ingezet op geïntegreerde plaagbestrijding, verbetering van de diversiteit, het elimineren en minimaliseren van residuen in fruit, verbetering van plantweerbaarheid en het voorkomen van emissie naar water.

Met de Biodiversiteitscan broedplaats Odoorn willen BASF en een aantal partners de aanwezigheid van bestuivers op de broedplaats in Odoorn bevorderen door middel van het aanbrengen van bloemrijke akkerranden met soorten uit de lokale Nederlandse fauna.De bedoeling is een aaneengesloten systeem van akkerranden te verwezenlijken waardoor maximale migratie kan plaatsvinden tussen akkers, bossen en andere landschapselementen.

Door middel van Forward Farming werkt Bayer aan verduurzaming van de landbouw en zoekt hierover de dialoog met boer en burger. De basis wordt gevormd door versterking van geïntegreerd telen en verantwoord werken. De kansen die kennis en innovatie hiervoor bieden worden benut. De samenwerking wordt gezocht met diverse partijen waaronder bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Met hulp van Bayer BeeCare worden kennis en techniek voor de gezondheid van honingbijen gedemonstreerd.

Klik hier voor de pdf.