Persbericht: Nefyto Visie en Ambitie: Contribute, Commit, Connect and Communicate

7 maart 2017

Nefyto Visie en Ambitie: Contribute, Commit, Connect and Communicate

Engelse vertaling nu beschikbaar

De Nefyto Visie en Ambitie, die afgelopen december is gepresenteerd, kan rekenen op veel belangstelling van stakeholders. De gewasbeschermingsmiddelenindustrie stelde deze visie op, na in een aantal dialoogsessies geluisterd te hebben naar haar stakeholders. Met de Visie geeft Nefyto aan de hand van 4 pijlers aan hoe zij wil bijdragen aan verduurzaming en welke rol zij wil spelen met partners in de samenleving. De vier pijlers zijn: Vernieuwend, Verantwoord, Verbindend en Verhelderend.

Om de Nefyto Visie en Ambitie nog breder bekend te maken, is de korte versie nu in het Engels vertaald met als titel: Toward a sustainable and transparant future. De vier V’s zijn in de vertaling vier C’s geworden: Contribute, Commit, Connect and Communicate. De Visie en Ambitie kan nu ook worden gedeeld met de hoofdkantoren en productgevers van de bij Nefyto aangesloten bedrijven, met de Europese koepelorganisaties ECPA en met diverse andere stakeholders in Europa.
Nefyto rekent er op dat de Engelse versie het draagvlak en de energie zullen versterken om samen met andere partijen verder te werken aan de Visie en Ambitie.

In de loop van dit jaar zullen enkele aangekondigde activiteiten uit de Visie worden geconcretiseerd. Tevens zal in het Nefyto Bulletin regelmatig aandacht worden besteed aan de implementatie van de visie en ambitie. Het Toetsingscollege voor Product Stewardship van Nefyto zal binnenkort om advies worden gevraagd over de verdere uitwerking.
 

                  VenA-eng-(2).jpg
 

Klik hier voor het persbericht.