Persbericht: Politiek legt bijl aan wortel toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen


7 maart 2016


Politiek legt bijl aan wortel toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen


Afgelopen vrijdag berichtte staatssecretaris Van Dam de Tweede Kamer dat hij er bij de Europese Commissie op zal aandringen om de beslissing over de Europese toelaatbaarheid van het middel glyfosaat uit te stellen. Indien het voorstel toch in stemming wordt gebracht, zal Nederland tegen het voorstel stemmen. Daarmee gaat Van Dam in tegen het advies van het Ctgb, dat de wetenschappelijke toetsing door Duitsland en EFSA wel positief beoordeelt. Nefyto vindt deze politieke inmenging in het toelatingsbeleid zorgwekkend.

Via een motie van de Tweede Kamerleden Grashoff en Leenders werd vorige week de regering opgeroepen om in het Europees Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders tegen het voorstel van de Europese Commissie voor toelating van glyfosaat te stemmen. Ondanks dat staatssecretaris Van Dam in de Kamer aangaf het advies van het Ctgb en EFSA te willen volgen, gaat hij, als het op een stemming aankomt, toch mee met het verzoek van de Kamer. Het is de eerste keer dat Nederland in het Permanent Comité afwijkt van het onderliggende wetenschappelijke advies.

Nefyto vindt de toenemende politieke inmenging in het toelatingsbeleid een zorgwekkende ontwikkeling. Als de politiek op de stoel van de wetenschappelijke risicobeoordelaars gaat zitten, valt de zekerheid voor producenten van gewasbeschermingsmiddelen weg. Vorige week meldde ook LTO Nederland bezorgd te zijn over het feit dat de politiek steeds minder waarde hecht aan het oordeel van onafhankelijke instituten, als het Ctgb en EFSA.

Het toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen steunt op een deskundige en onafhankelijke beoordeling door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Positief beoordeelde, toegelaten middelen kunnen vervolgens worden ingezet om ziekten, plagen en onkruiden in de gewassen aan te pakken. Gewasbeschermingsmiddelen dragen daarmee bij aan de beschikbaarheid van voldoende en gezonde voeding.

De maatschappelijk gewenste innovatie naar gewasbeschermingsmiddelen met een lager risico-profiel en naar groene middelen is gebaat bij een voorspelbaar wettelijk kader. De ontwikkeling van deze middelen vraagt van de bedrijven langjarige en kostbare investeringen, waarbij de kosten van de omvangrijke risico-studies al snel enkele honderden miljoenen euro’s bedragen. De industrie is bereid deze investeringen te doen en kan inspelen op strenger wordende eisen, zolang er sprake is van een stabiel en voorspelbaar toelatingsbeleid met een solide wetenschappelijke basis.

Klik hier voor de pdf.