Persbericht: Teleurstelling over EU voorstel criteria hormoonverstorende stoffen


17 juni 2016


Teleurstelling over EU voorstel criteria hormoonverstorende stoffen

Op 15 juni heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor criteria voor hormoonverstorende stoffen voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dit voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de lidstaten. De Europese Commissie heeft na 6 jaar werk, met hulp van veel experts en stakeholders, toch gekozen voor de WHO/ IPCS criteria, die ruim tien jaar geleden zijn ontwikkeld. Deze criteria vormen een goed startpunt, maar zijn op zichzelf niet geschikt als regelgeving. De industrie is teleurgesteld over deze uitkomst en vreest dat veilige middelen ten onrechte van de markt zullen verdwijnen.

Voor Nefyto staat voorop dat de veiligheid van gewasbeschermingsmiddelen voor de gezondheid en het milieu van het allergrootste belang is. Met de voorgestelde criteria van de Europese Commissie kan echter geen onderscheid worden gemaakt tussen stoffen die geen dreiging voor de gezondheid vormen en stoffen die daadwerkelijk schade zouden kunnen veroorzaken.
De industrie had gehoopt dat voor het identificeren van mogelijke hormoonverstorende eigenschappen alle wetenschappelijk relevante informatie zou worden meegenomen. Dit geldt ook voor ‘potency’ als een van de belangrijkste factoren voor het bepalen van risico. ‘Potency’ bepaalt de mate van effect van een stof.

Nefyto blijft van mening dat stoffen moeten worden onderworpen aan een risicoanalyse. Zowel de ‘intrinsieke stofeigenschappen’ als de ‘blootstelling’ dienen daar onderdeel van uit te maken. Dit geldt ook voor hormoonverstorende stoffen.

Het is opgevallen dat er een derogatiemogelijkheid in het Commissievoorstel is opgenomen op basis van ‘risico’ en ‘blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen’. Regelgeving door middel van derogatie is echter niet wenselijk en onvoorspelbaar. Hiermee worden onzekerheden voor productontwikkeling en innovatie vergroot.

Jean-Charles Bocquet, van Europese koepelorganisatie ECPA: ‘Met de voorgestelde criteria kan geen onderscheid worden gemaakt tussen stoffen die mogelijk schade veroorzaken en stoffen die geen gevaar voor onze veiligheid vormen. Naar ons inzicht zou dit voorstel ertoe kunnen leiden dat gewasbeschermingsmiddelen met dezelfde hormoonverstorende eigenschappen als alledaagse producten, zoals koffie, zullen worden verboden. We erkennen zeker het grote publieke belang van dit onderwerp, maar we vinden dat we ons moeten richten op stoffen die schade zouden kunnen veroorzaken. Anders nemen we het risico dat we de landbouw middelen ontnemen die nodig zijn voor de productie van veilig, gezond en betaalbaar voedsel terwijl daarmee het belang voor de volksgezondheid en het milieu niet wordt gediend.’

Dit Europese voorstel zal gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland. De industrie zal dit nader onderzoeken.

Meer informatie hierover van de Europese koepelorganisatie van Nefyto, ECPA, leest u hier.

Klik hier voor de pdf.