Persbericht: Uitstekende eerste stap in startjaar Toolbox


2 december 2014


Uitstekende eerste stap in startjaar Toolbox

Toolboxteam zet in op verdere invoering van maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater te verminderen

LTO Nederland, de Unie van Waterschappen, Agrodis en Nefyto zijn vorig jaar gestart met de Toolbox emissiebeperking. De Toolbox bestaat uit een set van informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Na het succesvolle introductiejaar gaat het Toolboxteam een nieuw instrument in de toolbox opnemen, waarbij specifiek de emissies vanaf het erf in kaart worden gebracht. Ook wordt in 2015 een korte video gelanceerd.

Via bedrijfsbezoeken van distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen en van toezichthouders van de waterschappen en via lezingen van Nefyto-deelnemers zijn de toolboxkaarten het afgelopen jaar onder de aandacht gebracht van boeren, tuinders en loonwerkers. Het Toolboxteam schat dat het afgelopen jaar zo’n 9000 personen zijn bereikt en is tevreden met het resultaat. “Vooraf had ik voor dit aantal getekend. Dit is een uitstekende eerste stap”, aldus Klaas Jilderda, voorzitter van het team.

Uit een enquĂȘte ingevuld door toezichthouders van waterschappen en leden van Agrodis blijkt dat pakweg een vijfde van de bezochte boeren, tuinders en loonwerkers maatregelen neemt naar aanleiding van het bezoek. Het Toolboxteam ziet dit als een goed vertrekpunt, maar heeft uiteraard ook ambitie dit percentage de komende jaren fors te verhogen. Positief is dat boeren, tuinders en loonwerkers die nog geen extra emissie-maatregelen hebben genomen, in pakweg een kwart van de gevallen aangeven dat wel te gaan doen.

Voor het komende jaar gaat het Toolboxteam via de betrokken organisaties in het project stimuleren dat meer telers nieuwe aanvullende maatregelen gaan nemen. Uiteraard wordt ook verdergegaan met de verspreiding van de toolboxkaarten en geldt het aanbod om presentaties te verzorgen over het belang van een goede waterkwaliteit ook voor 2015.

De  toolboxkaarten zijn te vinden via www.toolboxwater.nl.

Klik hier voor de pdf.