Persbericht: vijf aanbevelingen om innovatie, concurrentiepositie en duurzame productie te bevordere


20 mei 2014

Gewasbeschermingsindustrie: vijf aanbevelingen om innovatie, concurrentiepositie en duurzame productie te bevorderen

Met de aanstaande nieuwe leden van het Europees Parlement en een nieuwe samenstelling van de Europese Commissie verandert ook het Europese politieke landschap. De nieuwe Parlements- en Commissieleden zullen worden geconfronteerd met talrijke uitdagingen, waaronder het verlies van de innovatiekracht en de concurrentiepositie van de Europese Unie en de noodzaak een groeiende bevolking te voeden met steeds schaarser wordende natuurlijke hulpbronnen. In dit kader heeft de Europese Crop Protection Association (ECPA) een visie voor een duurzame en productieve toekomst in Europa ontwikkeld.

De EU zal een reeks initiatieven moeten nemen om haar positie te verzekeren als wereldleider in het bevorderen van innovatie, het creëren van banen en het borgen van duurzame productie.

Voor een open en zinvolle discussie hierover, heeft de gewasbeschermingsmiddelenindustrie een nieuwe beleidsvisie ontwikkeld. Deze ECPA-visie kent de volgende vijf aanbevelingen:

1. Bouw een beleidskader dat op wetenschap is gebaseerd, dat nut en risico’s afweegt en dat leidt tot een betere afstemming tussen risicoanalyse en risicomanagement;

2. Implementeer slimmere en betere regelgeving door uitvoering van een fitness check voor die regelgeving en door verbetering van impact assessments bij beleidsvorming;

3. Zorg voor samenhang tussen het EU-beleid en de internationale verdragen, ter stimulering van eerlijke handel en verbetering van de concurrentiepositie van de Europese landbouw en de industrie;

4. Stimuleer innovatie door het aannemen van een “Innovation Principle” in de EU-besluitvorming en door het versterken van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten;

5. Verhoog de productiviteit en de concurrentiepositie van de land- en tuinbouw op een duurzame manier.

"Onze industrie is vastbesloten om bij te dragen aan een sterker Europa door het ondersteunen van een duurzame, efficiënte, concurrerende en productieve landbouw ", zegt Jean-Charles Bocquet, directeur-generaal van de European Crop Protection Association . "De oplossingen die wij aan boeren en tuinders leveren, bieden grote voordelen voor de maatschappij: gezonde, kwalitatief hoogwaardige en betaalbare levensmiddelen, economische stabiliteit, efficiënt gebruik van hulpbronnen en verbeterde biodiversiteit. Om dit te kunnen blijven doen, hebben we een Europees kader nodig dat innovatie bevordert in plaats van ontmoedigt."

Voor meer informatie en deel te nemen aan de discussie: www.visionforeurope.eu

Klik hier voor de pdf.