Reactie Nefyto en CropLife Europe op vragen van Zembla

25 maart 2021


Reactie Nefyto en CropLife Europe op vragen van Zembla


In de uitzending van Zembla op 25 maart 2021 wordt ingegaan op de verduurzaming van de landbouw en bodemgezondheid. Daarbij wordt ook ingegaan op de rol van gewasbeschermingsmiddelen en de rol van fabrikanten. Nefyto heeft in samenwerking met CropLife Europe schriftelijk gereageerd op vragen van de redactie. 

De bij Nefyto aangesloten bedrijven investeren volop in innovatie voor gewasbescherming, maar benadrukken het belang van het stellen van realistische doelen. Het effect van een maatregel moet verbetering van duurzaamheid zijn. Enkel een reductiedoel hoeft niet de gewenste impact te hebben. Telers beschermen gewassen tegen ziekten, plagen en onkruiden, waarbij zij een goed gevulde gereedschapskist tot hun beschikking moeten hebben met mechanische, biologische én aangezien deze alleen (nog) niet voldoende werkzaam zijn, ook chemische oplossingen. Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw is door de gewasbeschermingsmiddelenbedrijven een zeer grote reductie van middelengebruik gerealiseerd. En door middel van innovaties, die slechts mogelijk zijn als de kaders waarin gewerkt moet worden vaststaan, werken de bedrijven aan nieuwe oplossingen.