Persbericht: Samen werken aan voedsel van de toekomst!

12 december 2019


Samen werken aan voedsel van de toekomst!

Nefyto presenteert animatie over rol gewasbescherming in voedselproductie


‘Samen werken aan voedsel van de toekomst!’ is de titel van de animatie die Nefyto op 12 december 2019 presenteerde. Hiermee wil Nefyto op eenvoudige en begrijpelijke wijze het verhaal uitleggen achter gewasbescherming in de voedselproductie, van teler tot consument. Al eerder benadrukte Nefyto het belang van een open dialoog met maatschappij, politiek en wetenschap, zoals ook is aangegeven in de Nefyto Visie en Ambitie ‘Duurzaam en helder naar de toekomst’. Nefyto geeft aan verhelderend én verbindend te willen zijn. Met de animatie zet Nefyto hierin weer een volgende stap.

In de animatie vertelt Nefyto het verhaal over gewasbescherming aan de hand van een appel. De keuzes van de teler staan hierin centraal. De teler wil zijn gewassen, in dit geval de appel, beschermen en maakt daarin afwegingen. Hij kan kiezen voor biologie, chemie of een slimme combinatie van beide. Tegelijkertijd zijn er nieuwe technologieën die de teler ondersteunen en in de (nabije) toekomst een steeds belangrijkere rol gaan spelen. De constante ontwikkeling van innovaties maken de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen steeds gerichter, alleen daar waar nodig. Ook de consument heeft een grote rol en bepaalt welke producten er in de supermarkt liggen. Uiteindelijk is het gezamenlijke doel van teler, consument en gewasbeschermingsmiddelenindustrie: de beschikbaarheid van duurzaam, betaalbaar, veilig en gezond voedsel.

Bij de presentatie van de animatie stelde Nefyto-voorzitter Carlos Nijenhuis: "Natuurlijk zijn wetenschappelijke kennis en feiten het uitgangspunt voor onze bedrijven, maar dit betekent niet dat we de emotie niet begrijpen. Dat doen we wel, en juist daarom moeten we dit verhaal vertellen. Van duurzaam producent tot kritisch consument.”

De Nefyto-animatie is hier te vinden.

Klik hier voor het volledige persbericht.