Track & Trace gewasbeschermingsmiddelen

14 november 2019


Track & Trace gewasbeschermingsmiddelen

Agro-CloSer-1-(2).jpgDe stichting Agro CloSer werkt aan het opzetten en beheren van een digitaal platform voor gewasbeschermingsmiddelen. Met zo’n platform wil de handelsketen gestandaardiseerd gaan communiceren over leveringen van gewasbeschermingsmiddelen en kunnen producten indien dat noodzakelijk is ook worden teruggeroepen (track en trace).

Het belang van traceerbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen blijkt ook uit het rapport "Supply chain traceability in agrochemicals" (sept. 2019) dat in opdracht van CropLife International is opgesteld. Traceerbaarheid wordt gezien als een belangrijke doelstelling voor de sector om aan de behoeften van de klanten te kunnen voldoen.


De stichting Agro CloSer is in maart 2018 opgericht door Nefyto en Agrodis. De volledige naam van de stichting is Agro Cloud Services, maar wordt afgekort tot Agro Closer. De activiteiten van Agro Closer moeten er voor zorgen dat eventuele terugroepacties van gewasbeschermingsmiddelen effectief en efficiƫnt uitgevoerd kunnen worden. Ook niet-leden van Nefyto en van Agrodis kunnen zich aansluiten bij Agro CloSer.

Het project bestaat enerzijds uit standaardisering van leverings- en facturatieberichten tussen industrie en distributie, en anderzijds uit het realiseren van een centraal digitaal platform voor het onderling uitwisselen van deze berichten. Aan het opzetten en aanpassen van digitale systemen zijn uiteraard kosten verbonden. Ook vergt invoering ervan extra tijd van medewerkers en moeten soms technische hindernissen worden genomen. De sector kiest daarom voor samenwerking, stapsgewijze invoering en beheersbare kosten.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Agro CloSer dan kunt u zich hier aanmelden voor de Agro CloSer Nieuwsbrief of contact opnemen met Agro CloSer via: AgroCloser - Deelnemers.