Uitspraak rechter gewasbeschermingsmiddelen in lelieteelt

Uitspraak rechter over gewasbeschermingsmiddelen in lelieteelt ongefundeerd en vraagt om volledige beoordeling

In een kort geding aangespannen door omwonenden van een bloembollenveld in Drenthe heeft de rechter een verbod opgelegd voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in lelieteelt. CropLife NL betreurt deze uitspraak, die weliswaar een individuele situatie betreft, maar onvoldoende oog heeft voor de manier waarop het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is gereguleerd. De teler maakt namelijk gebruik van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in overeenstemming met de wet en gebruiksvoorschriften. Ook heeft de teler aanvullende maatregelen genomen voor een verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De uitspraak miskent het feit dat gebruikers, omwonenden en de samenleving op basis van het zeer solide toelatingssysteem in Nederland en Europa erop moeten kunnen vertrouwen dat het gebruik van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen veilig is voor mens, dier en milieu. Bovendien zijn de inzichten van onder meer EFSA, RIVM en Ctgb over de ontwikkeling van neurodegeneratieve effecten en gecombineerde inzet van gewasbeschermingsmiddelen onvoldoende meegewogen. Daarom vraagt de uitspraak om een volledige beoordeling van de feiten en omstandigheden.