Stoffen in Drentse natuur: niet wenselijk, maar ook niet verontrustend

9 juni 2020


Stoffen in Drentse natuur: niet wenselijk, maar ook niet verontrustend 


Bij onderzoek in Drentse natuurgebieden zijn allerlei stoffen gevonden. Uit een nadere analyse van het rapport blijkt dat een substantieel deel van de stoffen niet afkomstig is uit de landbouw, terwijl het rapport en veel communicatie over het rapport een andere indruk wekken.

De gevonden concentraties zijn zeer laag. En verder verwijderd van landbouwpercelen nemen de concentraties niet af. Samen met een analyse van het soort stoffen dat is gevonden, leidt Nefyto hieruit af dat er geen oorzakelijk verband is met de omringende landbouw. 
Een eerste globale screening van de gegevens duidt er op dat er geen normen in de natuurgebieden zijn overschreden. Overigens was dat met de uiterst strenge wet- en regelgeving voor gewasbeschermingsmiddelen ook niet de verwachting. 
Opmerkelijk is wel dat in de media de aangetroffen stoffen worden gepresenteerd als toxische stoffen. De toxiciteit wordt echter bepaald door de hoeveelheid die is aangetroffen en zoals gezegd die is zeer laag.

Gewasbeschermingsmiddelen behoren tot de best onderzochte producten in de wereld. Dit onderzoek vindt niet alleen in laboratoria plaats. Veel van het onderzoek, vooral ecotoxicologische studies, betreft veldwerk. In de toelatingsbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen wordt ook rekening gehouden met de effecten van gewasbeschermingsmiddelen voor omliggende natuur (niet-doelwit planten en niet-doelwit insecten). Mocht er een onaanvaardbaar risico zijn voor mens, dier en milieu, dan wordt een gewasbeschermingsmiddel niet toegelaten. 

Vooropgesteld: Er zijn gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in de Drentse natuurgebieden. Die horen daar niet en dat geldt ook voor de andere aangetroffen stoffen. Nefyto-deelnemers werken samen met boeren en tuinders om de gewasbeschermingsmiddelen alleen in te zetten als dat noodzakelijk is. Ook wordt eraan gewerkt om gewasbeschermingsmiddelen zo precies mogelijk toe te passen en met zo weinig last voor de omgeving. En met succes. Normoverschrijdingen in het oppervlaktewater nemen af en in 2018 is zelfs de doelstelling voor de normoverschrijding in oppervlaktewater gerealiseerd.

Klik hier voor de pdf.