Wettelijke toelating

Wettelijke toelating

Een gewasbeschermingsmiddel is verboden, tenzij het is toegelaten.

Of een gewasbeschermingsmiddel mag worden verkocht en gebruikt, wordt in Nederland bepaald door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, het Ctgb. Deze voorafgaande beoordeling op werkzaamheid en veiligheid voor mens, dier en milieu is de toepassing van het voorzorgbeginsel.

Een nieuw middel wordt dus pas toegelaten als het aan alle wettelijke eisen voldoet. De toelating is bovendien maar geldig voor een beperkte periode. Regelmatig wordt opnieuw bekeken of het middel en het gebruik ervan nog wel voldoet aan de nieuwste eisen en inzichten.

Een middel dat door het Ctgb is toegelaten is veilig als je het correct gebruikt. Een toegelaten gewasbeschermingsmiddel mag niet zomaar in elk gewas worden gebruikt. Voor elk gewas moet een afzonderlijke toelating worden aangevraagd. Zo kan een toegelaten middel voor ijsbergsla niet zomaar worden ingezet bij de teelt van eikenbladsla. Ook worden bij ieder gebruik nauwkeurige toepassingsvoorschriften vastgesteld.
 
Lees meer over de toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen in de presentatie van de Europese Commissie (vertaald door Nefyto): Gewasbeschermingsmiddelen Uitgelegd.

De beginselen voor de toelatingsbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen zijn hier toegelicht.

Een verdere uitleg over de toelatingsprocedure vind je hier.