Geïntegreerde gewasbescherming

Geïntegreerde gewasbescherming

geintegreerde.jpg

Elke boer en tuinder maakt in de praktijk gebruik van een combinatie van maatregelen om zijn oogst te beschermen. Bij geïntegreerde gewasbescherming worden teelttechniek en chemische, biologische en mechanische gewasbeschermingsmethoden gecombineerd met als doel zo duurzaam mogelijk te telen, binnen economische randvoorwaarden.
 
Zoals verwoord in de visie van CropLife NL is geïntegreerde gewasbescherming een belangrijke voorwaarde voor een productieve en duurzame land- en tuinbouw. Deze land- en tuinbouw is:
  • economisch rendabel
  • zorgt voor voldoende beschikbaarheid van gezond voedsel
  • belast het milieu zo min mogelijk
  • geeft ruimte aan natuur en bevordert daarmee de biodiversiteit
  

Integrated Pest Management (afgekort IPM) is de Engelse term voor geïntegreerde gewasbescherming.
 
Gewasbeschermingsbedrijven ontwikkelen innovatieve oplossingen voor het gezond houden van gewassen. Ook verbeteren ze bestaande toepassingen om de veiligheid verder te vergroten. 
Met Product Stewardship dragen de gewasbeschermingsbedrijven er aan bij dat zo verantwoord  mogelijk met gewasbeschermingsmiddelen wordt omgegaan. De bedrijven bieden advies over goede landbouwpraktijken, waaronder IPM-strategieën.
Ziekten, plagen en onkruiden kunnen resistenties ontwikkelen. De gewasbeschermingsbedrijven voorzien telers van strategieën en informatie hoe hier het beste mee om te gaan.
 
Geïntegreerde gewasbescherming bestaat uit de stappen:
 
1. Preventie van ziekten, plagen en onkruiden, zoals bedrijfshygiënische maatregelen, het kiezen van een geschikt ras en het stimuleren van natuurlijke vijanden.

2. Monitoren van ziekten, plagen en natuurlijke controlemechanismen, waaronder het inspecteren van gewassen, het nemen van bodemmonsters en het bepalen van acties.

3. Ingrijpen, als maatregelen noodzakelijk zijn en het kiezen van de optimale bestrijdingsmethode en het bepalen van het juiste tijdstip.

Vanuit duurzaamheidsoogpunt kan het verstandig zijn om bepaalde gewasbeschermingsmiddelen preventief in te zetten. Daarmee kan de inzet van (meer) gewasbeschermingsmiddelen later in de teelt worden voorkomen.

Zie ook:
Infographic Geïntegreerde Gewasbescherming: Waarom is IPM belangrijk? Wat is de rol van de gewasbeschermingsbedrijven?
Integrated Pest Management (IPM) zoals vermeld op de site van de European Crop Protection Association