Waarom gewasbescherming?

Allerlei ziekten en plagen bedreigen de gewassen die boeren en tuinders telen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om insecten, schimmels, bacteriën en virussen. Daarnaast belemmeren onkruiden de groei van gewassen.

Ziekten, plagen en onkruiden beïnvloeden naast de hoogte van de opbrengst ook de kwaliteit van het geoogste product nadelig. Als niet tijdig wordt ingegrepen kan dit grote schade hebben voor de boeren en tuinders.
Om deze schade te voorkomen, past de moderne agrarische ondernemer verschillende maatregelen toe ter voorkoming en/of ter bestrijding van de mogelijke ziekten, plagen en onkruiden. Één van deze maatregelen is het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

Gewasbescherming is het nemen van maatregelen om onze gewassen te beschermen tegen ziekten, plagen en onkruiden die de oogst bedreigen.
Wereldwijd worden gewassen bedreigd door circa 30.000 soorten onkruid, 3000 soorten aaltjes, 800 soorten schimmels en 10.000 voor de plant schadelijke insectensoorten.
Ziekten en plagen konden in het verleden grote gevolgen hebben. Zo leidde het mislukken van de aardappeloogst door de phytophtora-schimmel in 1845 in Ierland tot een grote hongersnood die meer dan één miljoen mensen het leven kostte.