Graadmeter Groene Gewasbescherming

7 december 2020


Achtergronden Graadmeter Groene Gewasbescherming

Inleiding
De bij Nefyto aangesloten bedrijven zijn zeer actief om groene gewasbeschermingsmiddelen op de markt te krijgen. Om te kunnen meten in welke mate groene gewasbeschermingsmiddelen door boeren en tuinders worden toegepast, heeft Nefyto daarom de Graadmeter Groene Gewasbescherming ontwikkeld.

Voor de Graadmeter Groene Gewasbescherming kijkt Nefyto naar de afzet van:
  • Gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt mogen worden in de biologische land- en tuinbouw;
  • Gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong: micro-organismen (of daarvan afgeleide producten), virussen, plantenextracten (plantenhormonen), feromonen en overige natuurlijke stoffen
  • Gewasbeschermingsmiddelen die officieel als laag-risico zijn erkend.

Als een middel is ingedeeld bij een of meerdere van deze groepen, spreekt Nefyto van een groen gewasbeschermingsmiddel en zijn ze gebruikt voor de Graadmeter. De lijsten met de actieve stoffen waarop de graadmeter is gebaseerd, zijn in te zien (versie 2019; versie 2020).

Kilogram als gekozen eenheid
De groep groene gewasbeschermingsmiddelen is divers. Dat blijkt onder meer uit de wijze waarop het gehalte van het product wordt uitgedrukt. Voor veel middelen wordt gram per liter of gram per kilogram gehanteerd. Maar bij micro-organismen spreekt men bijvoorbeeld over CFU/G (colony forming units per gram) en bij virussen wordt een schatting van het aantal virussen per liter
gegeven. En dan is er nog IU/mg (International Unit per milligram). Nefyto heeft ervoor gekozen om voor de Graadmeter Groene Gewasbescherming kilogram actieve stof als eenheid te hanteren. Dit ten behoeve van de eenduidigheid. 
Goed om te beseffen is dat de mate waarin groene middelen worden gebruikt niet rechtstreeks te vertalen is naar milieubelasting. De milieubelasting door een actieve stof wordt bovendien niet alleen bepaald door de intrinsieke eigenschappen van een stof, maar ook door de wijze van toepassing.

Andere aandachtspunten ten aanzien van de Graadmeter Groene Gewasbescherming
  • Een middel kan in meerdere van de genoemde groepen vallen.
  • Alleen middelen voor professioneel gebruik zijn meegeteld.
  • Stoffen waarvan de chemische structuur lijkt op, of is afgeleid van een natuurlijke stof zijn niet meegeteld.
  • Het verschil in afzet tussen de groep middelen die gebruikt mogen worden in de biologische teelt en de groep middelen van natuurlijke oorsprong wordt in belangrijke mate bepaald door de afzet van paraffineolie.
  • In de Graadmeter Groene Gewasbescherming zijn 17 middelen als laag-risico geclassificeerd (Ctgb, december 2020). Van de 17 laag-risico middelen zijn elf gebaseerd op ijzer(III)fosfaat tegen slakken en toegestaan voor niet-professioneel gebruik. De afzet van 4 laag-risico middelen telden uiteindelijk mee voor de Graadmeter.
  • De lijsten met de actieve stoffen waarop de graadmeter is gebaseerd, zijn in te zien (versie 2019; versie 2020).